Πρόγραμμα Equal -  Γραφεία Ενημέρωσης - Γιατροί Χωρίς Σύνορα.   04/09/2003 (15:45:57) 

Σε πλήρη λειτουργία βρίσκεται το Γραφείο Υποδοχής και Ενημέρωσης Μεταναστών και Προσφύγων που στεγάζεται στο Πολυϊατρείο Αθήνας με την ευθύνη των Γιατρών Χωρίς Σύνορα, στο πλαίσιο της υλοποίησης των δράσεων της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal.
     Το γραφείο παρέχει υποδοχή, πληροφόρηση για θέματα παραμονής και νομιμοποίησης οικονομικών μεταναστών-προσφύγων καθώς και για ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, πρωτοβάθμια ψυχοκοινωνική στήριξη, νομικές συμβουλές, παραπομπές-διασύνδεση για ειδική βοήθεια και στήριξη σε φορείς που παρέχουν εξειδικευμένες υπηρεσίες νομικής, ψυχολογικής και εργασιακής στήριξης. Επίσης γίνεται καταγραφή, ταξινόμηση και αξιολόγηση των προβλημάτων της ομάδας στόχου.
    Οι εξυπηρετούμενοι απολαμβάνουν το σύνολο των ιατρικών υπηρεσιών που προσφέρει το Πολυϊατρείο στο πλαίσιο της ολιστικής αντιμετώπισης και κάλυψης των αναγκών των ωφελουμένων.
   Στο πλαίσιο του ολιστικού μοντέλου παρέμβασης το Γραφείο θα λειτουργεί ηλεκτρονική βάση δεδομένων η οποία θα είναι συνδεδεμένη με τους υπολοίπους εταίρους οι οποίοι λειτουργούν Γραφεία Υποδοχής (ΚΥΠΕΚΟ Δήμου Αχαρνών, ΚΑΕ Δήμου Αθηναίων).
      Το Πολυϊατρείο Αθήνας βρίσκεται στην οδό Παιωνίου 5 και Αχαρνών και οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ 210 82.13.704 με την κυρία Αναστασάκη Ευγενία.
     O σκοπός του προγράμματος Equal και ειδικότερα του Εργου ''FORUM για την ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ'' είναι η ολοκληρωμένη και πολυεπίπεδη παρέμβαση για την αντιμετώπιση του φαινομένου του ρατσισμού και της ξενοφοβίας και η δημιουργία προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της διαπολιτισμικής κοινωνίας. Επιχειρείται η αντιμετώπιση φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας στο σχολείο, στην εργασία, στα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας, ευρύτερα στην ελληνική κοινωνία και να προβληθούν καλές πρακτικές. Επίσης επιχειρείται να βοηθηθούν οι μετανάστες και πρόσφυγες για την ενσωμάτωση τους στην ελληνική κοινωνία. Συμμετέχουν 24 φορείς.