Δήμος Αθηναίων - Οικονομικοί Μετανάστες - Πρόσφυγες - Equal.   22/10/2003 (16:16:41)   

Σημαντικό αριθμό οικονομικών μεταναστών και προσφύγων δέχεται σε καθημερινή βάση το Κέντρο Υποδοχής μεταναστών και προσφύγων του Δήμου Αθηναίων, που λειτουργεί στο πλαίσιο της υλοποίησης του Κοινοτικού Προγράμματος Equal-Forum για την Κοινωνική Συνοχή.
     Σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου Αθηναίων από τα τέλη Απριλίου του τρέχοντος έτους που ξεκίνησε η λειτουργία του Κέντρου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου ο αριθμός των μεταναστών που έχει επισκεφθεί το κέντρο ξεπερνά τα 630 άτομα.
     Το Κέντρο Υποδοχής του Δήμου Αθηναίων, μαζί με τα άλλα δύο παρόμοια κέντρα που λειτουργούν από το Δήμο Αχαρνών και της οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα στο πλαίσιο του Equal, παρέχουν πληροφόρηση στους μετανάστες και συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα νομιμοποίησης και παραμονής, καθώς και σε θέματα ασφαλιστικά, εργασιακά, υγείας, εκπαιδευτικά κλπ.
     Το Κέντρο Υποδοχής του Δήμου Αθηναίων βρίσκεται σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εταίρους που συνιστούν την Αναπτυξιακή Συνεργασία για την Κοινωνική Συνοχή προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι οικονομικοί μετανάστες στην προσπάθεια τους να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία.