Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο - Μετανάστες - Πρόσφυγες - Equal.   23/10/2003 (17:44:49)  

Αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους δημοσιογράφους αλλά και για όσους ασχολούνται με θέματα οικονομικών μεταναστών και προσφύγων.


Ειδήσεις από μέσα ενημέρωσης και κυρίως δημοσιεύματα από εφημερίδες που αφορούν τους οικονομικούς μετανάστες και τους πρόσφυγες που ανανεώνονται σε καθημερινή βάση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων η ιντερνετική πύλη www.migrantsingreece.org, που λειτουργεί στο πλαίσιο του κοινοτικού προγράμματος Equal-Forum για την Κοινωνική Συνοχή.
    Στο Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο, όπως ονομάζεται η συγκεκριμένη ιντερνετική πύλη, οι ειδήσεις είναι διαθέσιμες στην ελληνική και αγγλική γλώσσα και αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο για τους δημοσιογράφους αλλά και για όσους ασχολούνται με θέματα οικονομικών μεταναστών και προσφύγων.
    Επίσης υπάρχει ένας πλήρης πρακτικός οδηγός για τις ενώσεις και τις κοινότητες μεταναστών που υπάρχουν Ελλάδα με διευθύνσεις τηλέφωνα και πρόσωπα με τα οποία μπορεί να επικοινωνήσει ο ενδιαφερόμενος καθώς και κατάλογος με όλα τα ελληνικά και ξενόγλωσσα ΜΜΕ στην χώρα μας. Το Ηλεκτρονικό Παρατηρητήριο φιλοξενεί και τον κατάλογο των εκδηλώσεων που ενδιαφέρουν τους μετανάστες ή διοργανώνονται από τους ίδιους.
    Επίσης υπάρχουν ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία για τον αριθμό μεταναστών που βρίσκονται στην Ελλάδα (χώρα προέλευσης, αριθμός αιτήσεων για άδεια παραμονής κλπ) καθώς και ένας οδηγός στον οποίο περιλαμβάνεται η Νομοθεσία για την παραμονή αλλοδαπών στην χώρα μας (καθώς και διεθνείς συμφωνίες, ευρωπαϊκοί νόμοι κλπ).
    Το Ίδρυμα Μελετών Λαμπράκη που είναι υπεύθυνο για την λειτουργία του κόμβου συγκαταλέγεται μεταξύ των 24 εταίρων της Αναπτυξιακής Σύμπραξης που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου Forum για την Κοινωνική Συνοχή στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας Equal.