Πρόγραμμα Equal - Πανεπιστήμιο Αθηνών - Δράσεις (06/04/2004)

 

Κυκλοφόρησε το cd-rom ''Όλοι Διαφορετικοί, Όλοι Ίσοι'', το οποίο δημιουργήθηκε από το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΕQUAL ''Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Ισότητα και την Κοινωνική Συνοχή''. Η παραγωγή του cd-rom εντάσσεται στη δράση «Αντιρατσιστικά πακέτα για τις βαθμίδες της εκπαίδευσης».
    Το cd-rom περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, συνεντεύξεις με οικονομικούς μετανάστες που ζουν και εργάζονται στην Ελλάδα, λεξικό όρων, στατιστικά στοιχεία, ενδεικτική επιστημονική βιβλιογραφία για θέματα ρατσισμού και ξενοφοβίας, αλλά και προτάσεις μαγειρικής από διάφορες χώρες του κόσμου.
     Κύριος άξονας ανάπτυξης της πολυμεσικής αυτής εφαρμογής είναι η έννοια της πολιτισμικής συνύπαρξης, με έμφαση στην προσωπική και εθνική κουλτούρα των προσώπων που παρουσιάζονται. Η εφαρμογή υλοποιήθηκε από την ευρύτερη ερευνητική ομάδα του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ και απευθύνεται κυρίως σε φοιτητές και σπουδαστές και τους φορείς της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γενικότερα.
     Ολοκληρώθηκε, επίσης, η έρευνα για τη διερεύνηση και καταγραφή των στάσεων και αντιλήψεων των εργοδοτών για τους ξένους εργαζόμενους, οικονομικούς μετανάστες-πρόσφυγες, στον τομέα της απασχόλησης, την οποία είχε αναλάβει το Τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών, στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας ΕQUAL.
    Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη συμμετοχή 69 τεταρτοετών φοιτητών του Τμήματος, οι οποίοι στο πλαίσιο της δειγματοληπτικής έρευνας πεδίου ανέλαβαν τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων, καθώς και την εισαγωγή των δεδομένων σε ηλεκτρονικό υπολογιστή.
    Δύο ήταν οι βασικές ενότητες μέσα στις οποίες κινήθηκε η έρευνα: αφενός, οι αντιλήψεις των εργοδοτών για κοινωνικά και οικονομικά θέματα σε σχέση με τους ξένους εργαζόμενους και αφετέρου, η αξιολόγηση διαφόρων χαρακτηριστικών, εκ μέρους των εργοδοτών, για συγκεκριμένες εθνικότητες ξένων εργαζομένων. Επιπλέον, εξετάστηκε το ζήτημα των ειδικών προγραμμάτων υποστήριξης ξένων εργαζομένων.
 Αναλυτικότερα η έρευνα φιλοδοξεί να προωθήσει την αποδοχή της διαφορετικότητας μέσα σε μια πολυπολιτισμική/διαπολιτισμική κοινωνία, με τη συνύπαρξη διαφόρων εθνικών, γλωσσικών και θρησκευτικών στοιχείων· την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας σε σχέση με την αγορά εργασίας· την απασχολησιμότητα και την ισότητα ανδρών και γυναικών, καθώς και να διερευνήσει την αναγκαιότητα ενημέρωσης των εργοδοτών σε σχετικά θέματα.
   Επιστημονικός υπεύθυνος και των δύο δράσεων είναι ο καθηγητής Μιχάλης Μεϊμάρης. Το website του Τμήματος Ε.Μ.Μ.Ε. βρίσκεται στη διεύθυνση: http://www.media.uoa.gr