Πρόγραμμα Equal -ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ - Κατάρτιση Ατόμων στην Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία  (15/1/2004)

    Το ΕΡΓΟΝ ΚΕΚ., με την ευκαιρία της έναρξης του υποέργου “Κατάρτιση Ατόμων στην Ηλεκτρονική Δημοσιογραφία”, καλεί όλους τους ενδιαφερόμενους να προσέλθουν τα γραφεία του ΕΡΓΟΝ κ.ε.κ.: Κολοκυνθούς 23, Πλατεία Κουμουνδούρου, προκειμένου να καταθέσουν άμεσα τα απαραίτητα έγγραφα για να δηλώσουν την συμμετοχή τους. Το παρόν πρόγραμμα κατάρτισης πραγματοποιείται στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου “FORUM για την Κοινωνική Συνοχή” που εντάσσεται στο Υποπρόγραμμα 1, Μέτρο 1.2 “Καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας σε σχέση με την αγορά εργασίας” της Κ. Π. ΕQUAL και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά 75% και το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων κατά 25%.

      Το πρόγραμμα έχει διάρκεια 300 ωρών και απευθύνεται σε ανέργους μετανάστες και πρόσφυγες. Οι ενδιαφερόμενοι προκειμένου να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα αυτό θα πρέπει να απευθυνθούν στους κατά τόπους Ο.Α.Ε.Δ. για να αποκτήσουν Κάρτα Ανεργίας και να συνεργαστούν με τους/τις εργασιακούς συμβούλους των Ο.Α.Ε.Δ. και Κ.Π.Α.(Κέντρα Προώθησης στη Απασχόληση).

Οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την συμμετοχή στο πρόγραμμα είναι οι υποψήφιοι να έχουν τα παρακάτω προσόντα:

  1. Ικανοποιητική γνώση της Ελληνικής Γλώσσας
  2. Γνώση της Αγγλικής Γλώσσας
  3. Βασικές γνώσεις Πληροφορικής

 

 

Για την καλύτερη ενημέρωσή σας, σας επισυνάπτουμε την λίστα με τα απαραίτητα δικαιολογητικά:

 

Αίτηση συμμετοχής (Δίνεται από το ΚΕΚ)

 

 

Μία πρόσφατη φωτογραφία

 

 

Επικυρωμένο αντίγραφο ταυτότητας, διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου (διπλής όψης)

 

 

Επικυρωμένο αντίγραφο τίτλου σπουδών (εφόσον υπάρχει)

 

 

Φωτοτυπία πιστοποιητικού γνώσης Ξένης Γλώσσας (εφόσον υπάρχει).

 

 

Δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την ένταξη του υποψηφίου σε κοινωνικές ομάδες προτεραιότητας:

Πρόσφυγες: ¶δεια Παραμονής ή απόφαση ή βεβαίωση εξέτασης ότι το άτομο βρίσκεται υπό ανθρωπιστικό καθεστώς

Μετανάστες: ¶δεια Παραμονής και Εργασίας

 

 

Επικυρωμένο αντίγραφο Κάρτας ανεργίας (διπλής όψης).

 

 

Παραπεμπτικό από τον Ο.Α.Ε.Δ.

 

 

Φωτοτυπία του Εκκαθαριστικού σημειώματος του προηγούμενου οικονομικού έτους. (για όσους δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση στην ίδια υπεύθυνη δήλωση να δηλώσετε ότι δεν έχω υποβάλει ξανά φορολογική δήλωση

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη γραμματεία του ΕΡΓΟΝ κ.ε.κ.:

Κολοκυνθούς 23, Πλ. Κουμουνδούρου,

τηλ. 210-5202500,

φαξ. 201-5202527

Ώρες: 10:00 – 15:00

 

 

Υπεύθυνη Υλοποίησης του Προγράμματος

Έντα Γκέμη

edag@ergonkek.gr