Πρόγραμμα Equal - Μετανάστες - Υποστήριξη σε θέματα εργασίας.   19/11/2003 

Υποστήριξη στους μετανάστες και πρόσφυγες σε θέματα ένταξης στην αγορά εργασίας και αναγνώρισης προηγούμενων γνώσεων και δεξιοτήτων προσφέρουν τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης ΕΡΓΟΝ και ΑΚΜΩΝ που συμμετέχουν στην Σύμπραξη για την Ισότητα και την Κοινωνική Συνοχή που έχει συσταθεί για την υλοποίηση του κοινοτικού προγράμματος Equal.
     Τα Κέντρα Κατάρτισης ΕΡΓΟΝ και ΑΚΜΩΝ είναι συνδεδεμένα με τα τρία Κέντρα Υποδοχής μεταναστών και προσφύγων που λειτουργούν από το Δήμο Αθηναίων, το Δήμο Αχαρνών και των Γιατρών Χωρίς Σύνορα. Στα κέντρα αυτά οι μετανάστες μπορούν να απευθυνθούν για υπηρεσίες πληροφόρησης σχετικά με θέματα νομιμοποίησης και παραμονής, ασφαλιστικά και εργασιακά δικαιώματα, κατευθύνσεις προς τις δημόσιες υπηρεσίες, θέματα απασχόλησης, εκπαιδευτικά θέματα και θέματα υγείας.
     Τα τρία Κέντρα λειτουργούν: Γιατροί Χωρίς Σύνορα:Παιωνίου 5 και Αχαρνών, Δήμος Αθηναίων:Σοφοκλέους 70, Δήμος Αχαρνών:Πλατεία Αγίου Νικολάου 2.