Κοινοτικό πρόγραμμα Equal - Μετανάστες - Δράσεις ΟΛΜΕ   06/11/2003

Ενα δίκτυο σχολείων κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στους Δήμους Αθηνών και Αχαρνών έχει ξεκινήσει το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης της ΟΛΜΕ


Ενα Δίκτυο Σχολείων κατά του ρατσισμού και της ξενοφοβίας στους Δήμους Αθηνών και Αχαρνών (Μενιδίου) έχει ξεκινήσει το Κέντρο Μελετών και Τεκμηρίωσης (ΚΕΜΕΤΕ) της ΟΛΜΕ, συμμετέχοντας μαζί με άλλους φορείς και οργανώσεις στην ''Αναπτυξιακή Σύμπραξη για την Ισότητα και την Κοινωνική Συνοχή''.
    Οι Δήμοι αυτοί έχουν επιλεγεί λόγω της ιδιαίτερης οξύτητας των σχετικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν. Η Σύμπραξη έχει αναλάβει να υλοποιήσει το Εργο ''Φόρουμ για την Κοινωνική συνοχή'', στο πλαίσιο της Κοινοτικής Πρωτοβουλίας EQUAL.
    Το θέμα που διαπραγματεύτηκαν στην πρώτη φάση του προγράμματος οι ομάδες μαθητών και μαθητριών Γυμνασίου με τη βοήθεια των καθηγητών και καθηγητριών τους είναι: Ρατσισμός μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ο ρόλος του σχολείου. Οι ομάδες μαθητών και μαθητριών συζήτησαν θετικές και αρνητικές πτυχές της λειτουργίας των ΜΜΕ σχετικά με ζητήματα ρατσισμού, ξενοφοβίας και σεβασμού των ανθρώπινων δικαιωμάτων των μεταναστών και άσκησαν την ικανότητά τους να είναι κριτικοί αποδέκτες των μηνυμάτων των ΜΜΕ.
    Στο πλαίσιο της δραστηριότητας του Δικτύου των Γυμνασίων πραγματοποιήθηκαν, μεταξύ άλλων, οι εξής δραστηριότητες:
   - Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών των συμμετεχόντων σχολείων στα θέματα του ρατσισμού και της ξενοφοβίας. Το σεμινάριο περιλάμβανε εισηγήσεις από ειδικούς επιστήμονες στα ζητήματα του ρατσισμού και των ΜΜΕ και Ομάδες Εργασίας.
   - Ανάληψη δραστηριοτήτων διαπολιτισμικής εκπαίδευσης σε επίπεδο σχολείου, με τη συνεργασία μαθητών - γονέων - τοπικής κοινωνίας/τοπικής αυτοδιοίκησης. Οι δραστηριότητες αυτές ολοκληρώθηκαν με επιτυχία στα περισσότερα σχολεία και απέδωσαν αξιόλογες μαθητικές εργασίες.
   - Οργάνωση της επικοινωνίας μεταξύ επιστημονικής ομάδας του προγράμματος και των σχολείων στο εσωτερικό του δικτύου. Στο πλαίσιο αυτής της επικοινωνίας οργανώθηκαν επισκέψεις ενημέρωσης και αρωγής από μέλη της επιστημονικής ομάδας στα συμμετέχοντα σχολεία.
   - Οργάνωση της επικοινωνίας μεταξύ των σχολείων που πήραν μέρος στην πρώτη φάση του προγράμματος μέσω ειδικού εντύπου, με τίτλο '' Ρατσισμός και ΜΜΕ'', που εκδόθηκε και κυκλοφόρησε στα σχολεία της περιοχής Αθηνών.
   - Εφοδιασμός των σχολείων που συμμετείχαν στην πρώτη φάση του προγράμματος με μια μικρή βασική βιβλιογραφία (15-20 βιβλίων) σχετική με τα θέματα του προγράμματος.
   - Λήψη μέτρων και οργάνωση συλλογικών πρακτικών και στρατηγικών σε επίπεδο σχολείου με στόχο την άμβλυνση των φαινομένων ρατσισμού και ξενοφοβίας, και την ενίσχυση του πνεύματος της συνδιαλλαγής, της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και της καλλιέργειας διαπολιτισμικής συνείδησης.
     Παράλληλα, το ΚΕΜΕΤΕ σχεδιάζει συμπληρωματικές ενέργειες, όπως είναι:
  - Εκπόνηση ή μετάφραση και προσαρμογή πρωτότυπου διδακτικού υλικού (π.χ. παιχνίδια, διαπολιτισμικές περιηγήσεις, ''Μαθαίνω για τους πολιτισμούς του κόσμου'', που θα συμβάλει στην καταπολέμηση των αρνητικών στερεοτύπων για άλλους λαούς και ομάδες ανθρώπων.
   - Οργάνωση, ανάμεσα στους μαθητές όλων των σχολείων της Αττικής, διαγωνισμού με βραβεία για την εκπόνηση ολιγόλεπτης βιντεοταινίας με ανάλογο περιεχόμενο.